Skapa prov i Abitti

Cia Valve -

Detta behöver ni för utförandet av prov:

De filformat som kan användas för bilagor är:

  • alla Libre Office-format (.odt, .ods, .odp)
  • txt, rtf och pdf (textformat)
  • jpg, gif, png (bildformat)
  • ogg, format för ljud
  • webm, format för video

  • Flytta sedan över provfilen till en USB-sticka men använder du dej av virtiuell server kan du även spara filen till allmän lärare och hämta provfilen därifrån vid provtillfället.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk