Arbetsgång: Studerande som byter

Mikael Johansson -

Byte av skola

Om en studerande har kommit in på en utbildning vid en annan skola som ingår i MultiPrimus, bör bytet ske av Studieregisteradministratören som då kopierar över den studerande till den nya skolan och utbildningen.

Om den studerande flyttar till en skola utanför Åland så ska den studerande arkiveras och under studerande typer byta till att studierna har avbrutits.

Byte av utbildning inom skolan

Om den studerande är ny och inte har någon bedömning så kan man byta skola i skola fältet. Välja rätt klass och läroplan. Kom sedan ihåg att meddela schemaläggare att föra in den studerande i Kurre eller byta klass i Kurre om den studerande redan finns där, välj sedan rätt kurser till den studerande.

Hoppar en studerande av sin utbildning och har en massa kurser bedömda så måste registerkortet kopieras. Markera den studerande och klicka på kopiera registerkort under funktioner i menyn.

Det kort som du nu har framme ska arkiveras (det kopierade kortet). Klicka i arkiverad och byt studerandetypen till avbrutit sina studier.

Gå sedan till det kort som inte är arkiverat och byt uppgifterna om utbildning, klass, läroplan m.m.

För att få bort den så kallade svansen (kurserna som är bedömda och som inte finns i läroplanen), går du till tilläggsfunktioner och radera prestationer välj där att radera prestationer som inte hör till läroplanen. Innan du sparar kontrollerar du att alla kurser är rätt för den studerande. Spara sedan.

Studerande som hoppar av HUTH

Byt läroplan till den med GEM ämnen. Vid avhopp så ska den studiesekreterare som har hand om HUTH se till att den studerande tas bort från HUTH schemat. Schemaläggaren för GEM schemat sätter in den studerande i de grupper som hon/han ska tillhöra. Studiesekreteraren erkänner kunnande för de kurser som den studerande redan har blivit bedömda i.

Studerande som avbrutit sina studier

Studerande som avbryter sina studier arkiveras i vårt system. Kom ihåg att även ändra studerandetypen till avbrutit studierna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk