Externa föreläsare, att komma ihåg!

Ronny Holmström-Wall -

Det händer ibland att externa föreläsare besöker oss. Detta är välkommet men vi på IT vill, för allas bästa, att ni ska tänka på följande när externa föreläsare anlitas:
 
Be dem i första hand använda Ålands gymnasiums utrustning eftersom denna är färdigt kopplad och installerad. Vi har Windows 10 och Office 2016 på alla datorer samt en hel del andra program. Fråga alltid om den externa föreläsaren har behov av någon speciell programvara som vi i mån av möjlighet kan installera färdigt på datorn. Gästkonton finns till datorerna. Fråga IT vid behov.
 
Om den externa föreläsaren absolut måste använda sin egen dator gäller följande:
 
1. Boka in föreläsningen i någon följande salar:
  • Västra skolgatan 2: Hörsalen
  • Neptunigatan 19: Datasal 74
  • Strandgatan 1: Auditoriet

I dessa salar finns förberett för inkoppling av egen medhavd dator. Om det är färre deltagare går det också att ordna enkelt i mötesrummet på Neptunigatan 19, Mötesrummet på Neptunigatan 21 och mötesrum 220 på Östra skolgatan 2.

2. Fråga alltid om de verkligen måste använda sin egen dator för att genomföra presentationen.
2. IT-avdelningen ska meddelas om detta senast tre dagar före tillfället.
3. Till IT-avdelningen måste också meddelas exakt vilka behov den externa föreläsaren har, t.ex behov av adapters för att den egna datorn ska kunna kopplas in. Be gärna föreläsaren kontakta IT-avdelningen direkt så att vi kan förbereda allting.
4. Om föreläsaren och åhörarna behöver internetåtkomst får de använda vårt Wifi-nät AG_Guest. Inloggningsuppgifter fås från IT (support@gymnasium.ax)
5. Be föreläsaren komma minst 30 minuter före föreläsningen börjar så att vi hinner installera och testa utrustningen.
 
Vi har tyvärr inte resurser att utrusta varje klassrum så att det enkelt skulle gå att koppla in vilken apparat som helst mot projektor och ljudsystem.
 
Jag vill påminna om att det uttryckligen är förbjudet att på egen hand försöka koppla in egen utrustning till presentationsutrustningen i våra lokaler. Detta leder ofta till att vår egen utrustning inte fungerar när våra egna lärare sedan ska använda den.
 
Denna påminnelse enbart för att vi vill säkerställa en väl fungerande IT-miljö samtidigt som vi så långt som möjligt vill tillgodose externa föreläsares behov på ett bra sätt.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk