IT-användaravtal, studerande

Ronny Holmström-Wall -

Bifogade dokument utgör IT-användaravtal för studerande vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Avtalet innehåller

  • Beskrivning av IT-tjänster som erbjuds
  • Användarvillkor
  • Användarregler

Studerande förutsätts godkänna användaravtalet för att få inloggningsrättighet till skolans datorer och nätverk. Användaravtalet godkänns på blanketten Studieanmälan i samband med att det första läsåret inleds för studerande.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk