LIA avtal i Wilma

Mikael Johansson -

Som lärare med ansvar för studerandes LIA skall du göra upp LIA avtal mellan den studerande och arbetsplatsen dör den studerande skal göra sin LIA.

Börja med att leta upp den studerande som avtalet ska gälla för i Wilma. Under flikan eIP finns den studerandes PSP som är alla delmål som den studerande ska göra under sin utbildning. I trädet väljer du den LIA som den studerande skall göra, dessa är ljusblå.

LIA1.jpg

När du klickat på LIA delmålet så finns en blankett under fliken Blanketter, Gör nytt: lärande i arbete. Du ser också här om den studerade har gjort fler lärande i arbete i detta delmål. Välja gör nytt: lärande i arbete.

LIA2.jpg

Du kommer nu till en blankett där du skriver ned vad som gäller för denna LIA.

Det är viktigt att skriva in om det är en Hel eller Del prestation. Gör inte den studerade hela LIA:n så ska det skrivas in att det är en delprestation och hur många kp den är på. Skriver man att det är en helprestation så kommer den studerande att få hela LIA:n godkänd och bedömd, när vitsordet sätts på delmålet.

LIA3.jpg

Om ni inte kan välja Platsen för inlärning i arbetet så beror det på att LIA koordinatorn inte har ramavtalet klart för det företaget. Kolla med LIA koordinatorn. Handledarna ska även vara inskrivna under fliken arbetsplatshandledare- och bedömare.

När ni fyllt i klart så sparar ni avtalet.

Avtalet finns nu under fliken inlärning i arbete och där skriver ni ut avtalet. Den studerande kan även skriva ut sitt avtal och lämna för underskrift.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk